Jak přestat ukládat odeslané e-maily v aplikaci Outlook 2016


Jak přestat ukládat odeslané e-maily v aplikaci Outlook 2016

MS Outlook je jedním z nejstarších e-mailových klientů na trhu. Je to také jeden z nejsilnějších klientů s funkcemi, jako jsou pravidla, která je ještě lepší. V průběhu let se e-mailový klient vyvíjel jak z hlediska funkcí, tak uživatelského rozhraní. Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky Příznaky Uživatelské rozhraní aplikace Outlook 2016 se velmi liší od uživatelského rozhraní aplikace Outlook 2010 nebo Outlook 2007. Stejně jako u jakékoli změny v uživatelském rozhraní, to také způsobilo některé ovládací prvky a tlačítka pohybující se kolem. Starší verze aplikace Outlook měly možnost, která vám umožňuje ukončit ukládání odeslaných e-mailů. V aplikaci Outlook 2016 se tato volba přesunula, takže ji nenajdete na pásu karet. Zde je návod, jak zastavit ukládání odeslaných e-mailů v aplikaci Outlook 2016.

Otevřete aplikaci Outlook a přejděte na příkaz Soubor> Možnosti. V okně Možnosti aplikace Outlook vyberte kartu "Pošta". Tato karta obsahuje dlouhý seznam nastavení, které můžete změnit. Přejděte dolů a vyhledejte skupinu nastavení "Uložit zprávy".

Existují tři možnosti, které řídí uložení odeslaných položek. První možností je "Automaticky uložit položky, které nebyly odeslány po mnoha minutách". Tato volba je určena pro zprávy, které se nepodařilo odeslat, nebo se odesílají velmi dlouho. V obou případech je vhodné, aby zpráva byla uložena automaticky. Dobu zpoždění můžete změnit tak, aby aplikace Outlook před uložením zprávy čekala déle.

Druhou možností je možnost Uložit předávané zprávy. Tuto položku můžete zrušit a ukončit ukládání předaných e-mailů. Kopie původní zprávy zůstane v doručené poště. Pokud ji uložíte jako odeslanou zprávu, předložíte ji dvakrát. Jediným důvodem pro uložení předávané zprávy je zajistit, abyste měli dobře zdokumentovanou stopu / důkaz korespondence.

Třetí volbou je možnost Uložit kopie zpráv ve složce Odeslaná pošta. Zrušte zaškrtnutí této možnosti a ukončete ukládání odeslaných e-mailů v aplikaci Outlook. To neovlivní předávané zprávy.


Jak automaticky formátovat slovo nebo frázi v MS Word

Jak automaticky formátovat slovo nebo frázi v MS Word

Microsoft Word má bohatou sadu formátovacích možností pro text. Pokud máte dostatek znalostí o mnoha položkách, které můžete vložit do dokumentu, můžete navrhnout dobře vypadající dokument. MS Word má také základní formátování textu, tj. Použití textu v tučném, podtrženém a kurzívním stylu. Klávesové zkratky, které usnadňují použití těchto stylů a nástroje pro malování formátu, umožňují použít složité formátování na velké části textu.

(MS-Oficce)

Jak zakázat vyzvednutí tam, kde jste nechali v MS Word

Jak zakázat vyzvednutí tam, kde jste nechali v MS Word

MS Word má čistý ' ' Vlastnosti. Při zavření dokumentu Word záložky přesné umístění, které jste naposledy pracovali v tomto souboru. Dělá to tak, že zjistíte, kde byl kurzor při uzavření dokumentu. Když ji otevřete znovu, Word vám nabídne, abyste vás vyzvedli tam, kde jste přestali. To je docela elegantní rys, ale to neznamená, že to každý miluje.

(MS-Oficce)