Struktura kopírování a ZIP adresářů bez zahrnutí skutečných dat


Struktura kopírování a ZIP adresářů bez zahrnutí skutečných dat

DirStructureCopy je malá aplikace systému Windows, která umožňuje kopírovat celou strukturu souborů adresáře včetně fiktivních souborů bez skutečných dat a uložit je jako archiv ZIP. Tato funkce se může ukázat jako velmi užitečná, pokud potřebujete uložit pouze určitou strukturu souborů na malém úložném médiu, jako je například kompaktní disk, aniž byste uložili aktuální data do souborů. Stejně tak může být užitečné, pokud potřebujete diagnostikovat probíhající problém související s počítačem, například opravit poškozenou strukturu souborů vyhledáním odborných rad. Můžete to udělat jednoduše tím, že jim posíláte strukturu fiktivních souborů.

Dalším případem použití je zachování adresářové struktury média, abyste si pamatovali vše, co jste v nich měli, když dočasně chcete odstranit skutečné soubory uvolnit místo, s úmyslem obnovit je později. Aplikace dokáže uložit celou strukturu adresářů s možností zahrnout i podadresáře a ZIP archivy bez uložení skutečných dat v nich.

DirStructureCopy nese jednoduché a uživatelsky přívětivé rozhraní, které není načteno s množstvím nastavení, které zaměňují uživatele. Chcete-li aplikaci začít používat, začněte výběrem zdrojového adresáře, tj. Složky, pro kterou chcete zachytit strukturu souborů. Dále vyberte umístění a název cílového archivu, tj. Soubor ZIP, který bude vytvořen se strukturou adresářů zdrojového adresáře. Jak zdroj, tak cíl můžete vybrat kliknutím na tlačítko Procházet vedle každého pole.

Můžete také volitelně přepínat parametry "Odstranit strukturu podadresářů" a parametry "Zahrnout archiv ZIP". První rozhoduje, zda aplikace uloží strukturu všech podsložek v rámci vybraného zdrojového adresáře. Později na druhou stranu umožňuje DirSturctureCopy také zahrnout strukturu adresářů pro všechny ZIP archivy nalezené ve vybrané složce. Samotné zipové archivy se na výstupu budou zobrazovat jako prázdné fiktivní soubory. K dispozici bude však složka pro každý zip soubor se stejným názvem jako soubor, za kterým následuje znak $, který bude obsahovat pouze adresářovou strukturu tohoto souboru zip. Například pokud máte soubor zip označený Downloads.zip uvnitř zdrojové složky (nebo nějakého podsložky), soubor struktury výstupní adresáře bude obsahovat fiktivní soubor Downloads.zip stejně jako adresář Downloads.zip $, z něhož poslední bude zahrnout původní strukturu adresářů zip souboru, doplněnou dummy všech souborů obsažených v archivu zip


Přidání aplikace do všech aplikací v nabídce Start v systému Windows 10

Přidání aplikace do všech aplikací v nabídce Start v systému Windows 10

Při instalaci aplikace v systému Windows , automaticky přidá složku do seznamu Všechny aplikace v nabídce Start. Uvnitř této složky je zástupce EXE souboru aplikace, který jej můžete použít k jeho otevření. Některé aplikace nemusí přidat celou složku. Namísto toho přidá zkratku do souboru EXE a provede se s ním.

(Windows)

Jak zálohovat a obnovovat rozvržení nabídky Start v systému Windows 10

Jak zálohovat a obnovovat rozvržení nabídky Start v systému Windows 10

Nabídka Start umožňuje zašifrovat aplikace tak, aby byly snadnější přístup. Můžete je seskupit a spravovat velikost dlaždic a také šířku nabídky Start. Může to chvíli trvat, než to nastavíte, ale stojí za to. Připojené dlaždice v nabídce Start umožňují exponenciálně jednodušší přístup k často používaným aplikacím a složkám.

(Windows)