Jak zastavit konverze čísel do data v MS Excel


Jak zastavit konverze čísel do data v MS Excel

MS Excel je výjimečně inteligentní tabulková aplikace a není to jen proto, spousta logických argumentů. Aplikace může rozpoznat data za to, co je, např. ví, když se jedná o měnu, a pokud jde o časové hodnoty. Právě kvůli tomu je mnoho funkcí a vzorců v MS Excel tak užitečné. Nepočítají pouze a odečítají čísla, ale mohou být použity i na čas a měnu. Tato funkce je u všech účtů užitečná, dokud nespustí identifikaci nesprávně. Někdy MS Excel rozpozná data, která není datum jako právě to. Změní hodnotu v buňce a ovlivní vzorce, které použijete. Jediným způsobem, jak s tím vypořádat, je zastavit konverzi čísel do dnešního dne.

K tomu dochází většinou při zadávání alfanumerických hodnot v určitém formátu, ale bez omezení na to. Například pokud v buňce zapisujete 02-02, t bude automaticky rozpoznáno jako 2. únor. Buňka pak rozpozná všechna data, která zadáte, jako datum nebo čas.

Vzorce, které použijete pro buňku, jsou následně ovlivněny, protože se nejedná o čísla. Místo toho se zabývají úplně jiným typem dat. Řešení tohoto problému je obzvláště jednoduché.

Nejprve vyberte buňku s nesprávně identifikovanými daty. Pokud se podíváte do rozbalovacího seznamu v poli Číslo, čtete 'Vlastní'. Neočekává ani "Datum" nebo "Čas", a proto vzniká problém.


Jak vytvořit vlastní styly nadpisu v MS Word

Jak vytvořit vlastní styly nadpisu v MS Word

Aplikace MS Office mají barevné motivy. Jsou nejvíce patrné v aplikaci PowerPoint, když musíte vybrat styl barev pro styl prezentace. Existují také v aplikaci Word, ale nevíte, pokud nezadáte tabulku, nepřidáte tvar nebo nadpis. Barva záhlaví závisí na barvách, které jste vybrali pro dokument. Pokud se vám nelíbí barva, písmo a styl, můžete vytvořit vlastní styly hlaviček v aplikaci Word.

(MS-Oficce)

Jak zastavit konverze čísel do data v MS Excel

Jak zastavit konverze čísel do data v MS Excel

MS Excel je výjimečně inteligentní tabulková aplikace a není to jen proto, spousta logických argumentů. Aplikace může rozpoznat data za to, co je, např. ví, když se jedná o měnu, a pokud jde o časové hodnoty. Právě kvůli tomu je mnoho funkcí a vzorců v MS Excel tak užitečné. Nepočítají pouze a odečítají čísla, ale mohou být použity i na čas a měnu.

(MS-Oficce)