Jak vybrat pouze viditelné buňky v aplikaci Excel


Jak vybrat pouze viditelné buňky v aplikaci Excel

Excel umožňuje skrýt sloupce a řádky.To je skvělý způsob, jak vytvořit čistý, list. V řádcích a sloupcích můžete vkládat vzorce a skrýt je později. Také udržuje ostatní uživatele z editačního vzorce. Není-li vzorec viditelný, pravděpodobnost, že lidé budou mít menší pravděpodobnost, že to zkusí a upraví. Skrytí řádků a sloupců je také dobrým způsobem, jak skrýt data použitá k vytváření grafů nebo dashboardů v tabulce. Jediným problémem se skrytými buňkami je, že zatímco jsou neviditelné, aplikace Excel stále vybírá a zkopíruje jejich obsah. Stále přečte data v skrytých řádcích a sloupcích, i když to nezobrazuje. To je problém, pokud chcete kopírovat pouze viditelné buňky v listu. Zde je návod, jak v aplikaci Excel vybrat pouze viditelné buňky a zkopírovat jejich obsah.

Existují dva způsoby, jak vybrat pouze viditelné buňky v aplikaci Excel. Jedním z nich je snadná klávesová zkratka. Druhým je metoda vytažená, metoda pásky.

Vyberte pouze viditelné buňky v aplikaci Excel - Klávesová zkratka

Otevřete list aplikace Excel, ze kterého chcete buňky kopírovat. Vyberte buňky, které chcete kopírovat. Nebojte se, pokud obsahuje skryté řádky a sloupce ve vybraném rozsahu buněk.

Jakmile vyberete buňky, zadejte Alt +; zkratka. Na vybraných buňkách se zobrazí bílý obrys.


Jak vytvořit vlastní styly nadpisu v MS Word

Jak vytvořit vlastní styly nadpisu v MS Word

Aplikace MS Office mají barevné motivy. Jsou nejvíce patrné v aplikaci PowerPoint, když musíte vybrat styl barev pro styl prezentace. Existují také v aplikaci Word, ale nevíte, pokud nezadáte tabulku, nepřidáte tvar nebo nadpis. Barva záhlaví závisí na barvách, které jste vybrali pro dokument. Pokud se vám nelíbí barva, písmo a styl, můžete vytvořit vlastní styly hlaviček v aplikaci Word.

(MS-Oficce)

Jak seskupit obrázky a tvary v MS Word

Jak seskupit obrázky a tvary v MS Word

Skupiny můžete v MS Word seskupovat. Je to snadný způsob, jak vytvořit grafy a grafy v textovém editoru a snadno je spravovat. Seskupování více tvarů umožňuje použít jedno formátování pro jejich stejné formátování a je jednodušší je přesunout bez narušení jejich objednávky. Můžete také seskupovat obrázky a tvary, ačkoli metoda není tak přímá, jaká je pro seskupování tvarů.

(MS-Oficce)