Vytvořit ASCII umělecké umění založené na textu s použitím generátoru ASCII


Vytvořit ASCII umělecké umění založené na textu s použitím generátoru ASCII

ASCII art je grafická návrhová technika, která používá počítače k ​​prezentaci a skládá se ze snímků spojených z tiskových znaků definovaných standardem ASCII. Je to v podstatě textové výtvarné umění a může být vytvořeno libovolným textovým editorem. Avšak vytváření ASCII umění pomocí jednoduchého textového editoru bude vyžadovat spoustu času a soustředění od osoby, která jej vytváří. V těchto dnech můžete najít nástroj pro vše, co chcete dělat. Aplikace sloužící k vytváření a manipulaci s obrázky jsou k dispozici v bezplatných i placených formátech. Namísto ztráty času při vytváření obrázku ASCII v textovém editoru můžete použít následující aplikaci: ASCII Generator je bezplatná aplikace s otevřeným zdrojovým kódem, která umožňuje převést obrázky do textového umění. Umožňuje upravit úrovně hustoty, jas, kontrast a rozmazání převedených obrázků. Aplikaci můžete nechat automaticky vybrat vhodné znaky nebo zadat abecedy a znaky podle vašeho výběru, abyste vytvořili obrázek založený na textu. ASCII Generator je schopen vytvářet více obrazů ASCII v dávkovém provozu.

Generátor ASCII poskytuje mnoho možností pro jemné vyladění vašich obrázků. Vlastní znaky můžete použít k vytvoření obrázku, což znamená, že pokud chcete, aby se v obraze zobrazovalo určité slovo nebo znak, nemusíte jej ručně vkládat. Kromě toho hustota, jas a kontrast obrazu lze ovládat tak, aby byl realističtější. Aplikace vám umožňuje přidat obrázky pomocí drag and drop. Přetáhněte libovolný obrázek přes hlavní rozhraní aplikace a okamžitě jej přeměňte v textové podobě. Jakmile vynecháte obrázek, objeví se v hlavním rozhraní náhled obrázku a ovládací panel.

Můžete buď převést celý obraz, nebo vybrat pouze část obrázku, která jej převede do formátu ASCII


Jak zkontrolovat, zda systém Windows 10 vypíná normálně

Jak zkontrolovat, zda systém Windows 10 vypíná normálně

Windows 10 může selhat. Ve skutečnosti, v jeho raných dnech, to udělal hodně. Havárii není normální událost vypnutí. Je to nucené vypnutí, iniciované systémem. Uživatelé také mohou přinutit systém Windows 10 vypnout bez použití nabídky napájení. Jediné, co musíte udělat, je stisknutí a podržení tlačítka napájení na notebooku nebo pracovní ploše, dokud se systém nevypne.

(Windows)

Jak nastavit jazyk na základnu aplikace v systému Windows 10

Jak nastavit jazyk na základnu aplikace v systému Windows 10

Systém Windows dlouhodobě podporuje více jazyků. Dlouho před Windows 7 mohou uživatelé přidávat více jazyků a mezi nimi snadno přepínat. Přepínání mezi jazyky nebo přepínání mezi jazyky, pokud máte více než 2 konfigurace, je velmi snadné. Pomocí klávesové zkratky levé klávesy Alt + Shift můžete jazyky měnit za běhu.

(Windows)