Jak automaticky povolit Nerušit při sdílení obrazovky na ploše [MacOS]


Jak automaticky povolit Nerušit při sdílení obrazovky na ploše [MacOS]

Není nic jako oznámení přerušit schůzku. Schůzky již nejsou omezeny na jednu místnost. Jsou virtuální a existují aplikace určené pro virtuální schůzky a přicházejí s videohovory a nástroji pro sdílení obrazovky. Bohužel tyto nástroje nemají příliš mnoho informací o vašem systému. Tlačítko je aplikace vytvořená speciálně pro tento účel. Automaticky povoluje možnost Nerušit, pokud je sdílení obrazovky aktivní na pracovní ploše. V současné době podporuje Slack, FaceTime, BlueJeans, Google Hangouts a Join.me. Bohužel nepodporuje Skype právě teď alespoň ne spolehlivě. Vývojář jej nezahrnuje mezi podporované aplikace, ale protokoly o minulých změnách ukazují, že má potíže s detekcí při sdílení obrazovky v programu Skype.

Povolit Nerušit při sdílení obrazovky

Stažení a spuštění puzzle. Chcete-li, aby aplikace fungovala, musíte jí poskytnout přístup k nastavení přístupnosti. To je opravdu vše potřebné pro to, aby fungoval ústa.

Tlačítko běží tiše v panelu nabídek. Když spustíte sdílení obrazovky nad některou z podporovaných aplikací, automaticky zapne funkci Nerušit tak, aby se na obrazovce nezobrazovala žádná upozornění a během schůzky se vám nepodařilo přerušit nebo rozpaky.

Tlačítko nevyhlašuje oznámení sám. Spočívá úplně na funkci Nerušit makro, která, jak víte, umožňuje přidat výjimky. Pokud je spuštěná hlavolam a funkce Nerušit, budou tyto výjimky, které jste přidaly, stále existovat a uvidíte upozornění, které jste povolili, i když je zapnuto funkce Nerušit.


Jak Fix MacOS High Sierra Kořen Login Bug

Jak Fix MacOS High Sierra Kořen Login Bug

Zdá se, že Apple nemůže zachytit přestávku. iOS má svůj spravedlivý podíl na chybách, ale nová chyba v systému MacOS High Sierra byla právě objevena, která umožňuje komukoli získat přístup k uživateli root bez nutnosti zadání hesla pro aktuální uživatelský účet. Nezáleží na tom, zda je účet správcem nebo nikoliv.

(Mac-os-x)

Jak vycítit data exportovaná z aplikace iOS pro zdraví

Jak vycítit data exportovaná z aplikace iOS pro zdraví

Aplikace Zdraví ve službě iOS shromažďuje různé typy dat, a to přímo nebo prostřednictvím aplikací třetích stran. Máte-li Apple Watch, data aplikace Zdraví jsou pravděpodobně bohatší. Data aplikace Zdraví mohou být přenášena mezi zařízeními iOS a můžete je exportovat. Při exportu dat z aplikace Zdraví se exportuje do dvou souborů XML.

(Mac-os-x)