Ctrl Alt Vymazat: Rychle zobrazit aktivní aplikace a vynutit jejich ukončení [Mac]


Ctrl Alt Vymazat: Rychle zobrazit aktivní aplikace a vynutit jejich ukončení [Mac]

Chcete-li ukončit aplikaci v aplikaci OS X Lion, můžete použít klávesovou zkratku Command + Option + Escape a rychle vyvolat okno aktivních aplikací s možnostmi ukončení. Aplikace mohou být také nuceny ukončit jednotlivě z nabídky pravého tlačítka ikony aplikace v doku. Nedostatek všech těchto možností je však, že aplikace, která jsou aktivní v doku, mohou být ukončena. Existuje mnoho aplikací spuštěných z lišty nabídek a procesů, které se spouštějí na pozadí, které nemůžete přestat používat tento přístup. Ctrl Alt Delete je bezplatná aplikace pro Mac, která rozšiřuje možnosti, které získáte. usnadňuje ukončení jakékoli aplikace nebo procesu. Je mapován tak, aby fungoval s kombinací kláves Control + Alt + Delete, což je zkratka Windows pro vyvolání možností systému, včetně Správce úloh (Windows ekvivalentní Activity Monitoru). Vzhledem k tomu, že v systému Mac není k dispozici žádný klíč Alt, kombinace, kterou použijete, je Control + Option + Delete. Aplikace nejenže ukončí aplikace, ale může je také skrýt a přinutit systém k odhlášení, spánku, restartu nebo vypnutí.

Ctrl Alt Delete přidá ikonu na lištu nabídek, která se podobá řádku na monitoru EKG. Aplikaci a její předvolby můžete otevřít kliknutím na tuto ikonu nebo stisknutím klávesové zkratky. Zobrazuje seznam všech aplikací spuštěných v panelu vlevo. Můžete vybrat libovolné nebo více aplikací přidržením klávesy Command a klepnutím na ty, které chcete ukončit. Tlačítka pro skrytí, ukončení nebo vynechání aplikací se nacházejí vpravo těsně pod detaily vybrané aplikace. Další čtyři tlačítka umožňují odhlášení, spánek, restart nebo vypnutí systému.

Ozubené kolo umístěné v levém dolním rohu tohoto okna otevře nabídku, do které můžete přistupovat k nastavení aplikace. V okně nastavení máte možnost zvolit zpoždění předtím, než aplikace provede příkaz pro odhlášení, spánku, restart nebo vypnutí. Maximální zpoždění, které můžete nastavit, je 1 minutu (60 sekund). Můžete také upravit zkratku pro aktivaci aplikace, když je spuštěna v panelu nabídek, nastavte klávesu Ctrl Alt Delete pro spuštění při přihlašování a udržujte okno plovoucí nad okny všech ostatních aplikací.

Pro zavření těchto oken klikněte na na panelu nabídek znovu. Když je okno otevřené, ikona změní modrou barvu a po uzavření se označí. Aplikace je vynikající nejen pro zobrazení všech aktuálně aktivních aplikací a procesů, ale také pro jejich snadné ukončení.


Jak zakázat významná místa v systému MacOS High Sierra

Jak zakázat významná místa v systému MacOS High Sierra

Apple skrývá skvělé nastavení skrývání. Začínáme si myslet, že to nemusí být nehoda nebo upuštění od úsudku týmu UX. Zdá se, že Apple přidal novou službu sledování polohy v High Sierra. Říká se tomu Významná místa. Významné umístění ve skladbách MacOS High Sierra, kde jste používali svůj MacBook nebo iMac delší dobu.

(Mac-os-x)

Jak vynutit MacOS Ignorovat veřejnou WiFi síť

Jak vynutit MacOS Ignorovat veřejnou WiFi síť

Veřejné WiFi, aka bezplatný internet je základem kaváren. Je to stejně důležité jako samotná káva a často kvalita internetových stránek ovlivňuje hodnocení, které kavárna získá. Zatímco volné, otevřené, veřejné WiFi je hezké, může to být také bezpečnostní hrozba. Ve skutečnosti je připojení k neznámým sítím často označováno jako špatný nápad.

(Mac-os-x)