Vytvoření uživatelských zkratek pro systémové zásobníky pro libovolnou aplikaci systému Windows s nástroji pro zásobníky


Vytvoření uživatelských zkratek pro systémové zásobníky pro libovolnou aplikaci systému Windows s nástroji pro zásobníky

Vaše věci často skončí definováním vás, stejně jako je definujete, ať už je to vaše gauč, vaše auto, vaše kočka nebo dokonce váš počítač. Zvláště počítač, protože je to v podstatě digitální rozšíření. Většina z nás dává přednost tomu, abychom drželi náš majetek čistý a uklizený, ale přitom nezapomněli na to, že jsme použili princip na obsah našeho počítače. Jednoduché uchování digitálního obsahu čistého a čistého může vést k prodloužení produktivity. Zásobník 2000 vám pomůže s tím, že vám umožní přidávat zkratky pro vaše programy jako malé ikony v oblasti hlavního panelu na hlavním panelu , čímž se snižuje nepořádek na ploše.

Zásobníkové nástroje jsou od Windows 95 a fungují jako kouzlo. Do systémové lišty můžete umístit až 24 ikon programů. Chcete-li spustit program, jednoduše klikněte na jeho ikonu. Chcete-li změnit ikonu, můžete taktéž provést z systémové lišty. Chcete-li spustit věci, přejděte k nástroji ze své vlastní červené ikony nástrojové lišty.

Zobrazí se okno s aplikacemi, které zobrazuje seznam programů na kartě Nástroje a několik užitečných položek jako Explorer, Poznámkový blok, Kalkulačka atd., které jsou ve výchozím nastavení přidávány. Do seznamu můžete přidat novou položku stisknutím tlačítka "Přidat" nebo jednoduše přetažením do okna seznamu a nástroje Tray vytvoří ikony pro ně v systémové liště, jak je ukázáno na obrázku nahoře. Všimnete si, že ikony nejsou uspořádány ve stejném pořadí jako v seznamu. Tlačítka "Nahoru" a "Dolů" v seznamu jsou určena výhradně pro uspořádání seznamu - neřídí tak ikony v systémové liště, ale můžete to provést ručně jednoduchým přetažením do požadované pozice v zásobníku

Na výše uvedeném obrázku vytvářím nový nástroj Tray. V poli "Program" vyhledejte typ programu, který chcete otevřít. Pro tento příklad jsem zvolil Poznámkový blok. V poli "Příkaz" můžete volitelně zadat parametry programu, včetně cesty konkrétního souboru, který by se chtěl otevřít, například v tomto příkladu jsem zvolil textový soubor "Kontrolní seznam pro Windows". Dále vyberte, jak chcete, aby se váš program otevřel kliknutím na - Normální, Minimalizováno nebo Maximalizováno.


Jak zakázat režim spánku při připojení externího displeje [Windows]

Jak zakázat režim spánku při připojení externího displeje [Windows]

Když systém necháte bez dozoru příliš dlouho , vstoupí do režimu spánku. Jedná se o standardní funkci, která je součástí systému Windows již dlouhou dobu. Některé aplikace, převážně mediální přehrávače, to mohou obcházet. Například v systému Windows 10, pokud přehrajete film v aplikaci Moves TV, nebude váš systém přepnut do režimu spánku.

(Windows)

Téma Příkazový řádek v systému Windows 10

Téma Příkazový řádek v systému Windows 10

Příkazový řádek ve Windows standardně zobrazuje bílý text na černém pozadí. Má možnosti pro změnu barvy textu i pozadí. Uživatelé mohou změnit barvu pozadí a otestovat barvy textu, aby zjistili, co funguje nejlépe, nebo mohou používat aplikaci Microsoft Console ColorTool na téma Příkazový řádek. Vlastní téma Chcete-li vytvořit vlastní téma pro příkazový řádek, otevřete příkaz Zadejte výzvu a klepněte pravým tlačítkem na záhlaví.

(Windows)