Vytvořit e-mailové šablony a připomenutí centra upozornění s affixem pro iPhone


Vytvořit e-mailové šablony a připomenutí centra upozornění s affixem pro iPhone

Aplikovat je aplikace pro iOS, která kombinuje správu úkolů a šablony e-mailů pod jednou střechou a vytváří tak nástroj, který může přidat každodenní rutinu odborníků i studentů. Aplikace je skvělá, pokud nechcete strávit spoustu času tím, že se pokusíte spravovat všechny své úkoly tím, že procházíte labyrintem. Můžete upravovat a vytvářet nové seznamy úkolů a vytvářet záznamy v nich jen několika klepnutím. Ještě lepší je, že společnost Affix využívá Centra oznámení pro seznam všech důležitých úkolů, které musíte dokončit. Tato trvalá upozornění zůstanou v NC, dokud ne klepnete na ně, a tak poskytnete dobrý způsob, jak zůstat aktuální s tím, co je třeba udělat. Navíc aplikace dokonce umožňuje určit příjemce v šablonách pošty. Rozhraní je poměrně jednoduché ve vzhledu a posypek ovládání gest je jednoduše použitelný také.

Při prvním spuštění Affix žádá uživatele o primární e-mailovou adresu. Pokud jste ho nastavili na svém iPhone, stačí zadat ID a nebudete muset zadávat heslo. Chcete-li tento primární identifikátor změnit později, stačí potřást zařízení během pobytu na obrazovce "Šablony". Informace o e-mailu vám umožňují vytvořit šablony a rychle je odeslat na jeden nebo více kontaktů. Chcete-li vytvořit šablonu, stiskněte tlačítko "+" v horní liště. Každý návrh obsahuje pracovní název (který nebude zaslán poštou), ID příjemce, předmět pošty a skutečné tělo zprávy. Můžete mít tolik šablon v aplikaci Affix, jak chcete, a posílání je možné pouze poklepáním na titul. Část šablony aplikace lze také použít k rychlému uložení poznámky jako konceptu do vašeho e-mailového účtu. Stačí napsat obsah do textového řádku v horní části, stisknout Hotovo a poznámka se uloží.

Seznamy úkolů se nazývají "Buckets" v Affixu. Ve výchozím nastavení je ve výchozím nastavení k dispozici pouze jeden vědro (s názvem "Doručená pošta"), ale do textového řádku lze zadat další jméno. Úkoly mohou být vytvořeny podobně. Klepnutím na název úlohy můžete k němu přidat další podrobnosti nebo je považovat za důležité. Jiným způsobem, jakým úloha hrajete, je přesunout doleva. Pouze úkoly označené hvězdičkou se zobrazují jako trvalé oznámení v NC. Jakmile ukončíte aplikaci, zobrazí se tato upozornění. Stačí je nechat, dokud není úloha skutečně splněna, a jakmile dokončíte úkol, jednoduše klepnutím na příslušné oznámení jej odmítnete. Aplikace bude i nadále zobrazovat oznámení pro všechny ostatní úkoly. Oznámení zmizí při otevření úkolu, ale po každém ukončení se objeví znovu.


Jak ovládat přehrávání Chromecastu YouTube z Centra pro správu v iOS

Jak ovládat přehrávání Chromecastu YouTube z Centra pro správu v iOS

Používání zařízení Chromecast ze zařízení s Androidem je mnohem lepší zážitek než používání zařízení Chromecast od zařízení se systémem iOS. Integrace Chromecastu je postavena na celém Androidu a téměř všechny aplikace Google ji podporují. Totéž o aplikaci Google pro iOS nelze říci. Aplikace iOS neposkytovala jako prioritu Chromecast, jako to dělá společnost Google.

(IOS)

Jak odebrat stažené aktualizace na iOS

Jak odebrat stažené aktualizace na iOS

Aktualizace iOS lze stáhnout z OTA nebo přes iTunes. Aktualizace OTA je jednodušší a častěji je i velikost souboru pro stahování menší. Vše, co potřebujete, je alespoň 50% baterie, nebo můžete připojit zařízení k napájecímu zdroji a aktualizace se po jeho stažení stáhne. Aktualizace iOS zřídka, pokud vůbec, cihla iPhone.

(IOS)