Vytvořit e-mailové šablony a připomenutí centra upozornění s affixem pro iPhone


Vytvořit e-mailové šablony a připomenutí centra upozornění s affixem pro iPhone

Aplikovat je aplikace pro iOS, která kombinuje správu úkolů a šablony e-mailů pod jednou střechou a vytváří tak nástroj, který může přidat každodenní rutinu odborníků i studentů. Aplikace je skvělá, pokud nechcete strávit spoustu času tím, že se pokusíte spravovat všechny své úkoly tím, že procházíte labyrintem. Můžete upravovat a vytvářet nové seznamy úkolů a vytvářet záznamy v nich jen několika klepnutím. Ještě lepší je, že společnost Affix využívá Centra oznámení pro seznam všech důležitých úkolů, které musíte dokončit. Tato trvalá upozornění zůstanou v NC, dokud ne klepnete na ně, a tak poskytnete dobrý způsob, jak zůstat aktuální s tím, co je třeba udělat. Navíc aplikace dokonce umožňuje určit příjemce v šablonách pošty. Rozhraní je poměrně jednoduché ve vzhledu a posypek ovládání gest je jednoduše použitelný také.

Při prvním spuštění Affix žádá uživatele o primární e-mailovou adresu. Pokud jste ho nastavili na svém iPhone, stačí zadat ID a nebudete muset zadávat heslo. Chcete-li tento primární identifikátor změnit později, stačí potřást zařízení během pobytu na obrazovce "Šablony". Informace o e-mailu vám umožňují vytvořit šablony a rychle je odeslat na jeden nebo více kontaktů. Chcete-li vytvořit šablonu, stiskněte tlačítko "+" v horní liště. Každý návrh obsahuje pracovní název (který nebude zaslán poštou), ID příjemce, předmět pošty a skutečné tělo zprávy. Můžete mít tolik šablon v aplikaci Affix, jak chcete, a posílání je možné pouze poklepáním na titul. Část šablony aplikace lze také použít k rychlému uložení poznámky jako konceptu do vašeho e-mailového účtu. Stačí napsat obsah do textového řádku v horní části, stisknout Hotovo a poznámka se uloží.

Seznamy úkolů se nazývají "Buckets" v Affixu. Ve výchozím nastavení je ve výchozím nastavení k dispozici pouze jeden vědro (s názvem "Doručená pošta"), ale do textového řádku lze zadat další jméno. Úkoly mohou být vytvořeny podobně. Klepnutím na název úlohy můžete k němu přidat další podrobnosti nebo je považovat za důležité. Jiným způsobem, jakým úloha hrajete, je přesunout doleva. Pouze úkoly označené hvězdičkou se zobrazují jako trvalé oznámení v NC. Jakmile ukončíte aplikaci, zobrazí se tato upozornění. Stačí je nechat, dokud není úloha skutečně splněna, a jakmile dokončíte úkol, jednoduše klepnutím na příslušné oznámení jej odmítnete. Aplikace bude i nadále zobrazovat oznámení pro všechny ostatní úkoly. Oznámení zmizí při otevření úkolu, ale po každém ukončení se objeví znovu.


Jak vypnout nepoužívané aplikace v systému iOS 11

Jak vypnout nepoužívané aplikace v systému iOS 11

Nejnovější iPhone je k dispozici v konfiguracích 64 GB a 256 GB. Obě tyto konfigurace splňují potřeby nižšího a vyššího úložiště průměrného uživatele. Bohužel tyto dvě konfigurace nebyly vždy nabízeny společností Apple. Když byly iPhone 6 a 6 Plus propuštěny, byly k dispozici v 16GB, 64GB a 128GB. Apple eliminoval 32GB model a 16GB byl nesmyslně nízký.

(IOS)

Jak vytvořit alarmy umístěné na iOS

Jak vytvořit alarmy umístěné na iOS

Dlouho dojíždět a z práce je často vyčerpání. Někteří využívají čas tím, že čtou knihu, dobírají se na e-mailu nebo se pokoušejí vyčistit úroveň Candy Crush. Je to hodně času zabít, a ne každý to dokáže produktivně využít. Jedním společným a často přehlíženým užíváním dlouhého dojíždění je prostě jen spát.

(IOS)